Informatie
Vanzelfsprekend hanteert CARNAVALUTRECHT (CARNAVALINUTRECHT) de grootst mogelijke zorgvuldigheid
bij het publiceren en onderhouden van informatie op de website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde
informatie na verloop van tijd is verouderd of eventueel niet meer correct is.
Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan gepubliceerde informatie op deze website.

DisclaimerVertrouwelijke informatie
Alle informatie die een bezoeker van de website achterlaat zal vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie zal zonder toestemming nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

Verwijzingen
Bepaalde informatie kan worden ingewonnen door z.g. doorlinks naar andere websites.
Uiteraard kan CARNAVALUTRECHT nimmer worden aangesproken omtrent wel of niet
nauwkeurige weergave van deze informatie bronnen.

Eigendomsrecht
Niets van deze website mag worden gepubliceerd zonder uitdrukkelijke (schriftelijke)
toestemming van CARNAVALUTRECHT.

Schade
Wij nemen op geen enkele wijze de door de website geleden schaden op ons.
U bezoekt ZELF geheel vrijwillig deze website!
Uiteraard doen wij er alles aan om alle veiligheid van de door ons verzonden gegeven zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Bewaren